Społeczność

Logowanie


Changelog Drukuj Email

 2010-10-13 wersja LinkSystem Stealth2

- długo oczekiwana "mała instalka"
- monitoring pozycji - niezwykle wydajny - każda ze stron zapleczowych jest jednocześnie proxy - przy odpowiedniej ilości stron zapleczowych wydajność monitoringu to kilkadziesiąt tysięcy fraz.
- monitoring site, pr
- lista linków do podstron na których zamieszczone są konkretne anchory + export linków
- wildcard
- poprawiona wydajność systemu
- wszystkimi parametrami stron zapleczowych zarządzać można bezpośrednio z poziomu panela
- możliwość importu/exportu stron zapleczowych
- masowa aktualizacja stron zapleczowych do najnowszej wersji

-----------------------------------------------------------------------------

2009-11-07 wersja 1.6
debug:
- [strona] w niektórych konfiguracjach strona powielała te same linki na podstronach. Po instalacji nowej wersji, przy odwiedzinach podstrony powielone linki zostaną automatycznie usunięte (system sam się oczyszcza);

dodatkowa funkcjonalnosć:
- [panel] w liście zdefiniowanych anchorów pole "Suma stron" w tej chwili pokazywane są dwie wartości - pierwsza określa, do ilu stron anchor został już przydzielony. Druga wartość w nawiasie określa, na ilu z tych stron anchor został już fizycznie rozlosowany na podstronach (przynajmniej na jednej podstronie).

-----------------------------------------------------------------------------

2009-11-03 wersja 1.5
debug:
- [panel] poprawa losowania anchorów między stronami, w przypadku, gdy ustawiony jest limit stron - po pierwszym losowaniu system zatrzymywał się. Błąd nie występował, gdy liczba stron była nieograniczona.
- [strona] poprawa filtru anchory  w menu "linki" - lista anchorów była pusta.
- [strona] usuwanie linków nieodwiedzanych przez roboty dłużej niż zdefiniowana liczba dni nie działało prawidłowo do tej pory.
- nieco innych, pomniejszych poprawek mających na celu zwiększenie wydajności i eliminację błędów.

-----------------------------------------------------------------------------

2009-09-24 wersja 1.4
dodatkowa funkcjonalność:
- [panel] w konfiguracji ogólnej można ustawić, czy podczas dodawania strony zapleczowej do Panela, anchory które występując stronie, a których nie ma w Panelu, zostaną do niego dodane.
- [panel,strona] ilość linków do dodania/anchor na stronie zapleczowej została zmieniona z minimum 10 na minimum 1. Dzięki temu strony z małą ilością podstron nie zostaną za szybko przypchane linkami;

debug:
- [strona] poprawiony został skrypt zakładania bazy mysql - w wyniku błędu w wersji 1.3 nie tworzyła się tabela links i system nie działał prawidłowo (nie losował linków na stronie zapleczowej). Dotyczyło to tylko sytuacji, gdy na stronie zapleczowej używana była baza mysql;
- [panel, strona] znaczna poprawa synchronizacji stron zapleczowych. Przy dużej ilości zdefiniowanych anchorów (kilka tysięcy) mógł występować w panelu błąd: za mało pamięci przy synchronizacji.
- [strona] zostało poprawione kopiowanie bazy myql->txt;
- [panel, strona] został zaimplementowany nowy algorytm sprawdzania PR podstron, stary przestał działać poprawnie (wraz ze zmianami w google);
- [strona] poprawa wyświetlania komunikatów w przypadku bazy txt - komunikaty typu "zapisano" nie wyświetlały się;
- [panel] optymalizacja losowania linków między stronami zapleczowymi. Przy dużej ilości zdefiniowanych anchorów mogły występować problemy z pamięcią;
- [panel] podczas rozlosowywania anchorów po stronach potrafił przydzielić więcej stron, jak wynikało to z definicji;
- [panel,site] poprawione zostało wyświetlanie komunikatów o błędach podczas procesu instalacji;

inne:
- [panel,strona] przy edycji elementów menu typu "zapisz" teraz pojawia się również na dole strony;

-----------------------------------------------------------------------------

2009-08-31 wersja 1.3
dodatkowa funkcjonalność:
- poprawka zbiorcza: dołożenie funkcjonalności Panela Centralnego;

-----------------------------------------------------------------------------

2009-07-16 wersja 1.2:
dodatkowa funkcjonalność:
- dołożenie projektów, przy pomocy których można grupować anchory;

inne:
- zmiana sposobu zapisywania sesji - teraz trzymana jest w bazie;
- dodatkowe sprawdzanie uprawnień na plikach i katalogach przy tworzeniu bazy txt;

debug:
- poprawienie współpracy ze starszymi wersjami PHP (PHP4);
- poprawienie problemu ze zmianą domyślnego charset na UTF8 w przypadku korzystania z bazy Mysql - na stronach o innym kodowaniu mogły pokazywać się krzaki;
- poprawienie skryptu do kopiowania bazy - baza nie kopiowała się z bazy mysql=>txt w przypadku braku tabel w bazie txt (DROP TABLE IF EXISTS zwracał błąd);

-----------------------------------------------------------------------------

2009-07-09, wersja 1.1:
- 1 poprawka bezpieczeństwa (zmiana nazw plików cfg na php);
- poprawka w pliku template/template.html.php umożliwiająca poprawną pracę admina z IE 7.0;
- poprawka importu automatycznego w przypadku stosowania bazy txt; automatyczny import nie wykonywał się z powodu nieodnalezionej klasy linksystem_database;
- lepsza praca z php w trybie open_basedir;
- poprawka w ręcznej aktualizacji systemu - występował komunikat "Katalog tymczasowy nie jest pusty. Przerywam instalację";

Ze względu na poprawkę w ręcznej aktualizacji, należy program zaktualizować korzystając z opcji automatycznej aktualizacji, lub nadgrywając wszystkie pliki z paczki instalacyjnej, po uprzednim jej rozpakowaniu.